Or contact us directly:

Johann Vaatz 
j.vaatz@duesternbrook.net 
+264 811241662 

Alexander Vaatz (for hunting enquiries) 
alexander.vaatz@gmail.com
+49 17656700571

Tamara Vaatz (for travel enquiries) 
tamara.vaatz@gmx.de
+49 174 982 0892 

+264 81 124 1662
P.O. Box 870 - Windhoek - Namibia
Website by Artissoft
envelopephone-handsetmap-marker